Tercüme ettiğimiz bu eserde bugünkü Tuva, Kırgız, Hakas, Şor ve Altay dilleri ile Yenisey anıtlarının dili karşılaştırılmış, aralarındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin dereceleri ortaya konmuştur. 
  Eserde, morfolojik özelliklerinden dolayı Kırgız ve Tuva dilleri üzerinde daha fazla durulmuştur. Ele alınan altı dildeki fonetik olayların rahat bir şekilde anlaşılabilmesi için kelimeler tek bir transkripsiyon alfabesiyle verilmiştir. Kullanılan transkripsiyon alfabesi eserin girişinde sunulmuştur.

Eski Kelimeler Sözlüğü Yazdır e-Posta
          ESKİ KELİMELER SÖZLÜĞÜ
          Hazırlayanlar: Z. B. Aragaçi (Tuva dili bölümü), G. F. Babuşkin (Şor dili), İ. A. Batmanov (Yenisey ve Kırgız dilleri ve materyallerin düzenlenmesi), M. İ. Borgoyakov (Hakas dili), N. A. Kuçigaşeva ve Y. N. Çunjekova (Altay dili bölümü). 
          Eski kelimeler sözlüğünde Yenisey anıtlarında rastlanan kök durumundaki kelimeler yer almaktadır. Çağdaş dillerde kullanım özelliklerine göre sonradan oluşmuş olan bazı gövde durumundaki kelimeler de alınmıştır. 
          Eski kelimeler sözlüğü hazırlanırken dar bir amaç güdülmüştür: Ele aldığımız beş Türk dilinde kelimelerin ne derece korunduğunu, onlardan hangilerinin artık kullanımdan düştüğünü ve çoğu konuşma dilinde başka kelimelerle değiştirildiğini araştırmak. 
          Eserde olduğu gibi bütün kelimelerin yazılışı dillerin bir kısmındaki grafik ve imla özelliklerinden farklı olarak tek bir transkripsiyonda verilmiştir. 
          Yani ö, ÿ, j, ғ, җ yerine uygun olan ö, ü, d‘, g, c verilmiştir. 
          Kelimeler ele alınırken başta Yenisey anıtlarından alınan kelimeler verilmektedir. T, K, H, Ş, A harfleri örneklerden önce Tuva, Kırgız, Hakas, Şor ve Altay dillerini belirtmektedir. 
          Eski kelimeler sözlüğünü kısa tutmak için eşsesli kelimeler aynı gruba dahil edilmiş fakat değişik numaralarla gösterilmiştir. Mesela: at = T – 1) ad, isim; 2) atmak, vurmak; 3) at. 
          Türkçe fiil köklerinin Rusça karşılıkları verilirken mastarlı olarak çevrilmiştir. 


 
Sitedeki "Eski ve Bugünkü Yenisey Dili" adlı kitabın içeriği kaynak gösterilmek şartı ile kullanılabilir. İletişim